עו"ד מזונות ילדים

על פי הדין הנוהג בישראל, אדם חייב במזונות עבור ילדיו על פי דינו האישי הנהוג בעדתו. כלומר, יהודים נוהגים על פי ההלכה היהודית, מוסלמים על פי הדין השרעי וכן הלאה וכן הלאה.

כל גבר אשר הינו אב לילדים מחויב במזונותיהם, ללא קשר למערכת היחסים שלו עם אימם. אין משמעות לשאלה האם הילדים נולדו כתוצאה מנישואין, כתוצאה ממערכת יחסים של מגורים ללא נישואין או כתוצאה מקשר כלשהו אחר של האב עם האם. כאשר גבר הינו אב לילדים, בצורה אוטומטית הוא מחויב בתשלום עבור מזונותיהם. גובה התשלום שונה ממקרה למקרה. כאשר מדובר בהורים נשואים, בזמן תהליך הגירושין וניסוח הסכם גירושין, יכולים בני הזוג להגיע להסכמה על גובה המזונות אותו ישלם האב לילדיו.

גובה המזונות ייקבע על פי צרכיהם הבסיסיים של הילדים כגון:הוצאות בריאות, הוצאות חינוך, ביגוד , הנעלה, מזון ומדור (כולל כמובן שכר דירה, משכנתא, חשמל, מים וכד' הוצאות מדור).

חשוב לדעת כי בקביעת צרכיהם הבסיסיים של הילדים אין משמעות לגובה השתכרותו של האב ואין התחשבות בכך. המזונות נקבעים אך ורק בהתאם לצרכי הילדים.

המזונות אינם כוללים מותרות כגון: חוגים, טיולים, בילויים, שיעורים פרטיים, טלפון סלולארי וכד'. הוצאות אלו יכולים להיכלל בהתאם להשתכרותו של האב כמו גם ברצונו של האב להשתתף בהוצאות אלו.

ההסכם בין בני הזוג או החלטת בית המשפט, יכללו את המועד הקבוע בכל חודש בו יהא על האב לשלם את מזונות ילדיו. האב יכול לבצע את התשלום במזומן, בצ'ק, בהוראת קבע ובהעברה בנקאית. דרך אחרת לתשלום היא על ידי ביטוח לאומי אשר מעביר לאם את סכום המזונות אשר נקבע והאב רשאי לשלם לביטוח לאומי על פי אגרה שיקבל בדואר.

עד גיל 15, משלם האב את התשלום אשר נקבע. בין גילאי 15-18 האב יכול לדרוש להוריד את הסכום ואז מתחלקים ההורים בתשלום המזונות בהתאם להכנסותיהם. בין גילאי 18-21 יורד גובה תשלום המזונות לשליש מהסכום שנקבע.

הגדלת מזונות

לאחר 6 חודשים מיום הסכם הגירושין אשר כלל תשלום מזונות, יכולה האם לבקש הגדלה של תשלום המזונות במידה וחל שינוי משמעותי בנסיבות. שינוי בנסיבות משמעותו ירידה במשכורתה של האם, עלייה במשכורתו של האב וכד'. יש להדגיש כי התבגרותם של הילדים אינה מצדיקה הגדלת מזונות. נושא זה אמור להילקח בחשבון שעה שמגיעים להחלטה בנוגע לגובה המזונות.

דברים שחשוב לדעת על מזונות ילדים

לצד חלוקת הרכוש, המשמורת והסדרי הראייה, מזונות ילדים מהווים מרכיב מרכזי ומשמעותי בהסכמי גירושין ובתביעות המוגשות לבית המשפט. מדובר בסכומים המוטלים לרוב על האב ואשר מטרתם לדאוג לצרכי הילדים הקטינים, כאשר לסכום הנקבע יהיו השפעות מהותיות ברמה הכלכלית ועל איכות החיים של כל המעורבים.

מה כוללים דמי מזונות ילדים

ראשית, חשוב להבהיר כי חישוב דמי מזונות ילדים יכול להיעשות על ידי האם והאב, בדרך לחתימה על הסכם גירושין שיאושר על ידי בית המשפט. רק במקרה שבית המשפט יתרשם כי הסכום נוגד את טובתם של הילדים הוא יתערב בנושא. מאידך, לעיתים קרובות לא מגיעים להסכמות ומוגשות תביעות מזונות לבית המשפט שאמון על חישוב הסכומים. עוד חשוב להבהיר כי בישראל חובת מזונות לילד מוטלת על כתפי האב, ולא על האם אלא במקרים מיוחדים, כאשר הסכום נקבע מתוך ראייה ברורה של צרכי הילדים ורמת החיים בה הורגלו, ופחות של יכולותיו הכלכליות של האב.

תשלום דמי מזונות ילדים מחולק לשני חלקים עיקריים: צרכים הכרחיים וצרכים מדין צדקה. הצרכים ההכרחיים כשמם כן הם – היבטים חיוניים לקיומו של הילד כמו בגדים, מזון, קורת גג, צורך רפואי דחוף, מסגרת חינוכית וכדומה. אלו הם צרכים אשר מימונם תלוי על פי חוק באב בלבד. לעומת זאת, צרכים מדין צדקה האם כאלו שאינם הכרחיים לקיומו של הילד ובהם שותפים למעשה שני ההורים. מדובר למשל בטיולים וחופשות, חוגים ובילויים, מעון יום, שיעורים פרטיים וכדומה.

בקביעת חבות התשלום של מזונות ילדים מדין צדקה, בית המשפט יתחשב בסכום הפנוי של כל אחד מההורים ובהפחתה של הצרכים שלהם. עד שהילד מגיע לגיל שש שנים האב מחויב בכל מקרה לשאת בכל תשלומי המזונות ללא יוצא מן הכלל (אלא במקרים מיוחדים כפי שנסביר בהמשך). לאחר שהילד הגיע לגיל שש ועד הגיעו לגיל חמש עשרה שנים, ימשיך האב לשלם את דמי המזונות ההכרחיים לקיומו, אולם ייתכן שהאם תיקח חלק במזונות הנחשבים מדין צדקה, כלומר שאינם הכרחיים, וזאת כאמור כתלות בהכנסתה הפנויה וצרכיה. לאחר מכן, החל מגיל חמש עשרה אין יותר מזונות הנחשבים הכרחיים ולמעשה כל הסעיפים שלהם נחשבים מדין צדקה. המשמעות היא ששני ההורים צריכים להתחלק בתשלומים בהתאם להכנסותיהם. כך אומר החוק, אולם יש לציין כי לעיתים קרובות יפסוק בית המשפט סכום קבוע עד לגיל שמונה עשרה שנים, מבלי להיכנס לחלוקה שתיארנו לעיל.

חישוב דמי מזונות

חישוב דמי מזונות ילדים משתנה ממקרה למקרה ותלוי בהיבטים רבים. כפי שראינו, הסכום תלוי בין היתר בגילם של הילדים של המתגרשים, בהכנסותיהם של בני הזוג, פוטנציאל ההשתכרות העתידי, נכסים המצויים ברשותם, בצרכי הילדים וברמת החיים בה הורגלו, בנושא המשמורת והסדרי הראייה, וכמובן גם במספר הילדים. ככלל, דמי מזונות ילדים מינימאליים שאותם פוסקים בתי המשפט כיום עומדים על כאלף ושלוש מאות שקלים. יחד עם זאת, הסכום יכול להיות גבוה בהרבה בהתאם להיבטים שתוארו לעיל. יש להדגיש כי סכום זה לילד יחיד אמנם עולה במקרה שיש יותר ילדים, אולם הוא איננו מוכפל במספר הילדים.

עוד חשוב להדגיש כי דמי המדור, כלומר התשלום עבור קורת הגג של הילד, מוטלים על האב ולמעשה מחושבים בנפרד מהתשלומים האחרים למרות שגם הנחשבים הכרחיים. הפסיקה הנהוגה כיום היא שאהב נושא בשלושים אחוזים מדמי המדור אם מדובר בילד אחד, בארבעים אחוזים אם מדובר בשני ילדים ובחמישים אחוזים אם מדובר בשלושה ילדים ומעלה. אם ניקח לדוגמא גבר שיש לו ילד אחד, אשתו מתגוררת בדירה שהשכירות עליה היא שלושת אלפים שקלים, ובית המשפט פסק סכום מינימאלי של אלף שלוש מאות שקלים, הרי שהסכום הכולל של המזונות על הילד היחיד יהיה אלפיים שלוש מאות שקלים כולל המדור.

סוגיית המשמורת המשותפת ודמי המזונות

כפי שאמרנו, יכולים להיות מצבים בהם האם תשא בחלק גדול יותר של מזונות ילדים, לעומת המקרים הרגילים שתוארו לעיל. הדבר תלוי בין היתר במצב המשמורת, שבשנים האחרונות עומד בעין הסערה הציבורית עקב שינויים תרבותיים ובחלוקת התפקידים המגדריים. כלומר, אם עד לפני מספר שנים ברור היה שהילדים יהיו במשמורת האם, כיום אבות רבים מעוניינים לקחת חלק פעיל יותר ואף שווה בגידול הילדים. דבר זה משליך כמובן על ההוצאות שלהם בהיותם מעניקים בית זהה לכל דבר לזה של האם. על כן, בשנים האחרונות אנו עדים למגמה בבתי המשפט, של הפחתת רבע מתשלומי המזונות של האב במשמורת משותפת, כלומר העברתם אל האם. יתר על כן, לאחרונה יצאה פסיקה הגורסת שבהינתן מצב כלכלי והשתכרות דומה, הרי שבמשמורת משותפת ישאו שני ההורים באופן שווה בדמי המזונות, או במילים אחרות – הם מבוטלים.

יחד עם זאת, ראוי להדגיש כי כל שופט ושופטת עשויים לנהוג אחרת במצבים אלו. כמו כן, ראוי לציין כי ניסיונם של גברים להשתמש במשמורת המשותפת ככלי ללחץ כלכלי, אינו עולה יפה בטווח הקצר והארוך, והוא נשקל לחומרה על ידי בית המשפט.

משרד עורכי הדין אלון אלדר מייצג ומופיע בכל אזור הצפון ותל אביב רבתי.

לפגישת ייעוץ התקשרו אלינו עכשיו!

נייד: 0522-41-41-04 | משרד: 048666662

צור קשר

כתובת:

רחוב ביאליק 3 (קומה 9), חיפה

חייגו:

משרד: 04-8666662

מייל: eldar@aloneldar.co.il