יפוי כוח מתמשך

למה כל כך חשוב שנבין את משמעותו? כיצד הוא מתקשר עם 'מינוי אפוטרופסות' –  הליך יקר ומתיש שניתן (ואף רצוי) להמנע ממנו, לעומת פעולת יפוי הכוח (המתמשך) הפשוטה והזולה.

במקום תהליך ארוך, יקר ומייגע של מינוי אפוטרופוס  מעתה יכול כל אדם, מעל לגיל 18 ובעודו כשיר לדין, למנות בקלות יחסית (וכמובן בעלות זולה בהרבה מהליך האפוטרופסות) ולייפות כוחו של אדם אחר, לפי בחירותו של מייפה הכוח, לבצע פעולות עבורו ובאופן דווקני לרצונותיו.

במצב זה, ייכנס יפוי הכוח (המתמשך) לתוקף כאשר האדם אשר נותן את ייפוי הכוח המתמשך – יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו ויהיה במצב בו הוא חדל להבין או לתת הוראות באשר לרצונותיו; לדוגמא במקרה בו חלילה הממנה (הוא נותן יפוי הכוח) אינו יכול עוד לבצע את אותן פעולות כפי שעשה קודם להיותו 'מוגבל' כתוצאה ממצבו הרפואי החדש, לדוגמא במצב של 'ירידה קוגנטיבית' או דמנציה (לסוגיה).

הגישה החדשה מבוססת על עקרונות שנועדו לשים את האדם וצרכיו במרכז, לשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו, באופן שיאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולשלוט עליו כאשר יהיה חלילה במצב של חוסר יכולת לקבל החלטות.

הממנה (הוא נותן יפוי הכוח) יכול מעתה להיות בטוח שרצונו יוגשם, ועל ידי מי שהוא סומך עליהם (בן/אח/קרוב משפחה או חבר קרוב), תוך שמירה על כבודו, פרטיותו, בריאותו, כספו ונכסי, שעה שמקבל יפוי הכוח פועל בדיוק על פי הוראות (בכתב) של נותן יפוי הכוח בשעה שהאחרון היה כשיר ובריא ברמה מספקת לתת את אותן הוראות.

ניתן אף להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן ואף רצוי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

אפשר שבאותו יפוי הכוח (המתמשך) תינתן הוראה של מיופה הכוח-הוא השלוח, 'ליידע' אדם אחר על פעולותיו של מקבל יפוי הכוח, עת שיפוי הכוח(המתמשך) יכנס לתוקפו.

במסגרת ייפוי הכוח (המתמשך) יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים (כספיים ורכושיים, אישיים או כלליים ככל שיהיו), אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.

רצוי לציין כי מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח, כך גם חשוב לציין כי גם מייפה הכוח וגם מקבל יפוי הכוח יכולים לבקש את הפסקת המינוי הנ"ל בכל עת, כל אימת שיפוי הכוח לא נכנס לתוקפו או שהפסקתו לא תביא לפגיעה במייפה הכוח.

משרד עורכי הדין אלון אלדר מייצג ומופיע בכל אזור הצפון ותל אביב רבתי.

לפגישת ייעוץ התקשרו אלינו עכשיו!

נייד: 0522-41-41-04 | משרד: 048666662