הסכם ממון

הסכם ממון או הסכם יחסי ממון

הסכם ממון הינו הסכם אשר נועד להסדיר את מערכת היחסים הרכושיים הממוניים/הכספיים שבין הצדדים ובמקרה של פרידה. קיומו של הסכם ממון יכול למנוע התנהלות משפטית ארוכה הקשורה לענייני רכוש בזמן הליכי הגירושיןחשוב להדגיש כי ניתן לחתום על הסכם ממון גם לאחר הנישואין.

הסכם ממון הכרחי בעיקר כאשר הצדדים אינם מביאים לקשר בינהם רכוש בצורה שווה, כאשר אחד מהצדדים עלול למצוא עצמו משלם לצד השני כסף רב בכדי למנוע ממנו דריסת רגל בנכסים או כספים אשר היו לו ערב הנישואין ואשר נצברו על ידו לדוגמא מעמל רב, מתנות שקיבל ממשפחתו, כספי ירושה או דירה, או אפילו כספים שנותרו בידו לאחר פירוק הנישואים ב'פרק א' לחייו וכיוב'. 

הסכם ממון אשר נערך לפני הנישואין ניתן לאשר בפני נוטריון אולם לדעת החתום-מטה אישור הסכם בפני בית המשפט יהיה 'חסין' יותר מ'תקיפה' בנסיון לבטלו, כפי שקורה לעיתים בבתי המשפט.

הסכם אשר נערך לאחר נישואי הצדדים, יש להביאו לאישור בית המשפט לענייני משפחה בסמוך אזור מגוריהם. בזמן האישור מקריא השופט/ת לצדדים את ההסכם מתחילתו ועד סופו ומוודא כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את משמעויותיו וחתמו עליו מרצונם החופשי. חשוב להבהיר כי כל שינוי שהצדדים רוצים לעשות בהסכם דרוש אישור של בית המשפט.

אחד מיתרונותיו של הסכם הממון הינו, שבהסכם ממון ניתן לקבוע כי חלוקת הרכוש תתבצע מיד עם פרידת הצדדים ללא קשר לארוע כזה או אחר או אפילו מתן הגט או פסק דין בענין כזה או אחר.

הסכם ממון – חשיבותו ומה כוללים בו?

הסכם ממון נחתם בדרך כלל בין בני זוג לפני נישואיהם אך לא פעם גם לאחר הנישואים, ותפקידו הוא להסדיר את נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה.

באופן טבעי עולה רתיעה לערב במערכת יחסים המושתת על אמון, חיבה ואהבה הסכם משפטי, ובוודאי כזה המדבר על פרידה שכלל אינה נראית באופק. ואולם, כפי שנראה להלן דווקא הסכם הממון עשוי לאפשר יותר ביטחון ורגיעה בקשר.

מדוע בכלל צריך הסכם ממון?

לעיתים קרובות בני זוג המצויים בקשר מגיעים מרקעים כלכליים שונים, כאשר האחד מגיע ממשפחה יותר אמידה ובעלת אמצעים ונכסים, ואילו השני ממשפחה פחות אמידה. מצב כזה אף נפוץ במיוחד בימינו אנו במערכות יחסים 'פרק ב' שעה שאחד מהצדדים או אפילו שניהם הגיעו לתוך הזוגיות החדשה כשבאמתחתם רכוש שצברו בפרק א' לחייהם והוא כבר אוזן באותו הפרק, משכך הם מבקשים להמנע שוב מאותו הליך כואב ויקר של איזון.

במקרים בהם ערכו בני הזוג הסכם ממון, הסדר איזון המשאבים שבחוק לא יחול וחלוקת הרכוש בעת גירושין, תיעשה על פי הקבוע בהסכם. לעריכת הסכם ממון יש יתרונות רבים, בראשם הגנה אפקטיבית על הרכוש אשר נקנה טרם הנישואין. כך למשל אם אחד מבני הזוג רכש דירה ערב החתונה או בסמוך אליה, על פי ההסדר שבחוק, במקרה של גירושין, יוכל הצד השני לטעון לזכויות בדירה, לדוגמא בטענת 'הסתמכות אגב הבטחה של הצד הרוכש' או אגב 'השקעה בדירה' (שיפוץ או השתתפות בהוצאות אחזקת הדירה) אף על פי שזו נרכשה קודם לנישואים.

לעומת זאת בהסכם ממון ניתן בקלות לקבוע, כי היה ובני הזוג ייפרדו, לא תהיינה לצד השני זכויות בנכס. יתרון נוסף לעריכת הסכם ממון הוא מניעת מאבקים משפטיים בעת גירושין. לא פעם, עולה מחלוקת בין בני הזוג באשר לשווי הרכוש, לאופן חלוקתו ביניהם וכיו"ב ונוצר סכסוך משפטי אשר מעכב ומייקר את הליך הגירושין. חתימה על הסכם ממון מספקת וודאות משפטית משסוגיה זו הוכרעה מראש, עת שהיחסים בין בני הזוג היו טובים.

במצבים אלו, כאשר שוקלים למסד את הקשר וכן בשלבים שונים של חיי הנישואין, עולה החשש לגבי הסיטואציה הכלכלית שתתקיים במקרה של פרידה. מצד אחד, יש את בן הזוג המגיע ממשפחה אמידה הדואג כי בעת פרידה תבוצע חלוקה שוויונית של נכסים בהתאם לחוק, בעוד הוא הביא אל הקשר הזוגי את מרבית האמצעים ועל כן ניתן לומר שניזוק מבחינה כלכלית ויסבול מחוסר הגינות וצדק. מהצד השני, יש את בן הזוג המגיע עם פחות או ללא נכסים, שגם אצלו יכולים להופיע חששות לקראת הפרידה – האם יישאר ללא אמצעים פיננסיים מספקים? החשש הוא למשל שתרומתו בבחינת גידול הילדים, ניהול משק הבית, התמיכה הרגשית וכדומה, לא תיחשב כבעלת ערך לעומת תרומתו של הצד השני בבחינת הבאת הכסף בדרכים שונות. 

הסכם ממון נועד לפתור מראש את המצבים הללו ולהגדיר בצורה מפורשת ומפורטת, כיצד יחולק הממון לסוגיו השונים במקרה של פרידה. כלומר, ההסכם מקנה את הידיעה, הביטחון והרגיעה לגבי העתיד הכלכלי, כאשר בן הזוג האמיד אינו חושש מאי צדק משווע ואובדן נכסיו, ואילו בן הזוג הפחות אמיד יודע היכן יעמוד ומה יישאר בכיסו בעת פרידה. יש לזכור כי בלא הסכם יחסי ממון החששות וחוסר הוודאות עלולים בהחלט ללוות את מערכת היחסים, לחלחל ולהציק מתחת לפני השטח, ואילו ההסכם שם להם סוף.

הקלה משמעותית במקרה של פרידה 

אכן, בשלב הנוכחי של הקשר איש מבני הזוג אינו מעלה על דעתו להיפרד מהאחר. ואולם, החיים דינאמיים ומשתנים תדיר. חשוב לזכור שבמקרי פרידה וגירושין מתחילים הליכים משפטיים, שיכולים להיות מורכבים מבחינות רבות. אחת הסוגיות המרכזיות והכואבות בהליכי גירושין, בין אם מול בית המשפט, או אף בגישור ובהסכם, הוא נושא חלוקת הרכוש. ואולם, הסכם יחסי ממון הגובר על החוק מבטיח כי לכל הפחות בנושא זה הדברים כבר ברורים מראש. על כן, הוא חוסך מאבקים מרים, דיונים ארוכים והוצאות משפטיות בלתי מבוטלות, מקל על הפרידה ומאפשר לפתוח ביתר מהירות את הדף החדש בחיים. למעשה, באמצעות הסכם ממון מגדירים בני הזוג את דרך חלוקת הרכוש המתאימה להם, מבלי שזו תיכפה עליהם בחוקים והליכים של מערכת משפטית חיצונית.

מה כוללים בהסכם ממון?

ראשית, יש להדגיש כי את הסכם הממון חשוב לערוך באמצעות עורך דין המתמחה בנושא. אמנם, ניתן למצוא הסכמי ממון סטנדרטיים, למלא אותם ולהביא לאישורו של בית המשפט, אולם הסכמים אלו חסרים ובעייתיים מבחינות שונות, לרוב אלו לא יעמדו במבחן בית המשפט ככל ולא נעשו בידי מומחה אשר יתאים את ההסכם למידות הצדדים. עורך דין המלווה אתכם יודע לערוך הסכם ממון המטפל בנקודות החשובות באמת, יודע לפרט אותן בצורה בלתי משתמעת לשתי פנים, יודע לצפות מראש בעיות ומכשולים, מכיר היטב את הפסיקה, מחזיק בנסיון רב שנים ויצירתי ויודע לכוון אל פתרונות מוסכמים בדרך נכונה שאינה פוגמת ביחסים.  כל זאת לא ניתן למצוא בהסכם ממון שפשוט מורידים מהאינטרנט. עם כל הכוונות הטובות, בוודאי לא תרצו לבסס נושא כה מהותי על היעדר ידע משפטי, העלול לעורר בעיות ואי נעימויות בהמשך.

מעבר לכך, הסכם יחסי ממון עשוי להתרחב אל סעיפים נוספים בהתאם לרצונות ולצרכים שלכם, אולם אין בכך חובה. כך למשל, ניתן להסכים על הערכאה המשפטית שאליה תפנו במקרה של פרידה, דהיינו בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, האם מתייחסים אל הכתובה כלשונה או שהיא סמל בלבד, מה עושים עם זכויות סוציאליות שנצברו לאורך השנים במקומות העבודה של בני הזוג, מה קורה אם אחד מבני הזוג מפר את ההסכם, וכן הלאה.

לבסוף, יש לציין כי הסכם ממון חובה לאשר על מנת שיהיה לו תוקף משפטי. במידה שהזוג עדיין אינו נשוי הרי שיוכל לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני, וכן אל עורך דין המשמש כנוטריון ואל רשם הנישואין. ואולם, במידה שמדובר בזוג נשוי הרי שהאישור יכול להינתן אך ורק על ידי בית המשפט לענייני משפחה ובית דין רבני.

 

משרד עורכי הדין אלון אלדר מייצג ומופיע בכל אזור הצפון ותל אביב רבתי.

לפגישת ייעוץ התקשרו אלינו עכשיו!

נייד: 0522-41-41-04 | משרד: 048666662