בית הדין הרבני חייב את הבעל בכתובת האישה בסך של 360,000 ש"ח לאחר שלא הוכיח כי שלח הודעת SMS חיובית אחת. הבעל ערער וביה"ד הגדול דחה את הערעור

בפסק דין מיום 30/5/2021 חייב ביה"ד הרבני האיזורי בעל שסרב לתת גט לאישתו ואף כשל מלהוכיח ששלח אף לו הודעת SMS חיובית אחת לאישה מהלך הפירוד, בכתובתה בסך של 360,000 ש"ח. 

בפסק דין מקיף ומענין (מצורף בלינק לעיל) בהליך בו ייצגנו את האישה, עורכת דין מאיזור המרכז, קבע ביה"ד הרבני האיזורי בחיפה כי הבעל, אשר סרב לתת גט לאישה, או אף להוכיח את טענת שלום הבית אותה העלה במסגרת ההליכים שהתקיימו בבית הדין, תוך שהוא מייסר את האישה ומונע ממנה את חירותה, ישא בכתובתה ותוספת כתובתה בסך של 360,000 ש"ח!.

בית הדין האיזורי בחיפה

בנוסף קבע ביה"ד כי על הבעל לתת גט לאישה ונקבע מועד לסידור הגט בחלוף מספר ימים ממועד פסק הדין. לבינתיים הגשנו בשם האישה בקשה לעיכוב יציאתו של הבעל מהארץ (המחזיק באזרחות כפולה) עד למתן הגט המיוחל ופרעון חוב הכתובה שנפסק.

בפסק דין מנומק ומעניין הסוקר את השתלשלות העניינים ושהינו רלבנטי לנשים וגברים כאחד, מנמק בית הדין את קביעתו ופוסק, כי הראיות שהציגה האישה בפני בית הדין במסגרת העדויות שהתקיימו בהליך הראיות (הקלטות והתכתבויות בהן מעליב הבעל את האישה ומכנה אותה ואת משפחתה בשמות משפילים) לרבות קטעי פרוטוקולים מדיונים שהתקיימו בבית המשפט לענייני משפחה (שם ובביהמ"ש המחוזי ניהלו הצדדים מאבק עיקש בתביעת משמרות הקטינים ומזונותיהם), כך גם העדר יכולותו של הבעל להוכיח את טענתו לשלום בית, מביאות את בית הדין למסקנה המתבקשת, לפיה יש לחייב את האישה בכתובתה ותוספת כתובתה בסך של 360,000 ש"ח, וכי על הבעל לתת גט לאישה ולשאת בחיוב כתובתה בתוך 60 ימים.

הבעל כמובן שלא 'אהב' את תוצאות פסק הדין, הוסיף לשירותו עו"ד נוסף (רביעי במספר) והגיש ערעור לביה"ד הגדול בירושלים. בהחלטת בית הדין הגדול לערעורים נדחה ערעורו של הבעל וביה"ד הגדול אף הרחיק והוציא צו הגנה נגד הבעל ולהגנתה של האישה. בנוסף הורה בית הדין על חיובו של הבעל בהוצאות משפט ככל ולא יתן גט לאישה, אשר כבר נקבע על ידי בית הדין הרבני הגדול, מקץ שבעה ימים ממועד ההחלטה הנ"ל.

** אציין במאמר מוסגר כי הראיות שהציגה האישה במסגרת ההליכים שהתקיימו בבית הדין מוכיחות שוב, כי הערכות נכונה ואיסוף ראיות תמיד יעשו את העבודה ומשכך תמיד מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה ובעל נסיון בטרם נקיטת הליך כזה או אחר, מה שיכול לעשות את ההבדל.

תוכן עניינים