גישור גירושין

גישור גירושין והליכי גישור

כמגשר משפחה מוסמך מזה שנים רבות המקבל לא אחת הפניות מבית המשפט או מחברים למקצוע לגשר בין צדדים לסכסוך משפחתי, באופן שיביא לסיום הסכסוך בדרכי נועם, חשוב כי נבין מהו למעשה הליך הגישור .

גישור גירושין הוא הליך המאפשר ליישב סכסוכים בין בני זוג, במקביל או במנותק להליך המתקיים בבית משפט.  המגשר כמובן הינו צד ניטרלי אשר עליו לסייע למתגרשים או התגשרים אם נרצה, להגיע להסכמות על אף חילוקי הדעות ביניהם, אף אם הן רבות ומסובכות.

המגשר מנסה למצוא את האינטרסים המשותפים לצדדים ועל פיהם להגיע לפתרונות המוצעים על ידי הצדדים עצמם ולהציג להם את השלכות החלטותיהם.

סמכויות המגשר – חשוב להבהיר כי בשונה להליך בוררות, אין למגשר סמכות להחליט עבור הצדדים ולכפות עליהם החלטתו.

בנוסף חשוב לדעת כי הליך הגישור הינו התנדבותי ואינו מחויב ואורכו תלוי בצדדים ובכמות חילוקי הדעות ביניהם. כל צד יכול, בכל שלב שהוא, להפסיק את הליך הגישור כרצונו.

הסכם הגירושין יקבל תוקף משפטי רק לאחר אישורו בפני ערכאה שיפוטית

כאשר הצדדים מגיעים להסכם וחותמים עליו, הדבר מהווה חוזה ואולם קודם לכן יש להביאו בפני בית המשפט לצורך אישורו כפסק דין, הליך המחויב להתבצע על פי הדין כשהצדדים עומדים בפני אותו שופט או דיינים (במקרה בו האישור יבוצע בבית הדין הרבני). 

מתי יופנו הצדדים להליך גישור?

ככל והצדדים לא פנו מרצונם להליך גישור והגישו עתירותיהם לבית המשפט, יפנה בית המשפט את הצדדים להליך גישור, אם וככל שתצוץ לכך היתכנות או שהצדדים בצעם או עורכי דינם יביעו רצון להתגשר. סמכות זו של בית משפט להפניית הצדדים לגישור נמצאת בסעיף 73 ג' לחוק בתי משפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984.

הליכי 'גישור' במסגרת הליכי ישוב סכסוך'.

במהלך חודש יוני 2016, ועדת החוקה של הכנסת אישרה תקנות חדשות, "תקנות ניהול יישוב סכסוכים במשפחה", אשר מטרתן היא למנוע את פתיחתם של הליכים משפטיים רבים מדי שנה, אשר חלק ניכר מהם ניתן לפתור באמצעות הליך גישור מקצועי.

במסגרת הליך הגירושין, קיימות אין ספור נקודות שונות אשר עלולות להוביל למחלוקת בין בני הזוג, בין אם מדובר בהסדרי שהייה ובתשלום מזונות לילדים, בהסדרי חלוקת הרכוש המשותף, בצורך של אחד מבני הזוג לעבור דירה עקב הפרידה, ועוד שורה ארוכה של נושאים אשר עלולים להוות מחלוקת, אשר מטבע הדברים משתנים בין זוג לזוג.

חלק לא קטן מהזוגות שמחליטים להתגרש לא מצליחים להגיע לפתרון מוסכם באופן עצמאי. נכון להיום, בפני בני זוג שהחליטו להתגרש עומדות  שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא פתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, זוהי למעשה פנייה להליך משפטי. האפשרות השנייה היא פנייה להליך של גישור גירושין אצל מגשר שתחום המומחיות שלו הוא דיני משפחה. צריך לזכור שכניסה להליך משפטי עלול להיות תהליך ארוך ומסורבל אשר גוזל זמן, כסף, ולרוב גורר התלהטות יצרים בקרב שני בני הזוג, שממנה הנפגעים העיקריים הם בני המשפחה ובעיקר הילדים המשותפים.

מצד שני, וכפי שמחקרים שונים אשר נערכו במדינות ברחבי העולם הוכיחו, חלק ניכר מהסכסוכים השונים בין בני זוג אינם דורשים פתיחה בהליך משפטי לצורך הגעה לפתרון, וניתן להגיע לפתרון זה גם במסגרת הליך חלופי – הליך הגישור, אשר משמש במקרים רבים כחלופה ראויה להליך המשפטי. הבעיה היא, שבימינו, בני זוג שמתגרשים אינם נדרשים לשקול הליכי גישור, ובמרבית המקרים הפתרון המיידי, גם אם לא המומלץ בהכרח, הוא פתיחה בהליך משפטי.

התקנות החדשות לניהול ויישוב סכסוכים במשפחה קובעות, כי בטרם פתיחתו של הליך תביעת גירושין, בני הזוג יידרשו להשתתף בארבעה מפגשים ביחידת הסיוע שסמוכה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני האזורי. במידה ומפגשים אלו  לא יישאו פרי, ניתן יהיה להמשיך בהליך המשפטי. מטרת המפגשים היא הערכת מצבם, ולכן אלו נקראים מפגשי מהו"ת – מהות , היכרות ותיאום.

בהתאם לתקנות, מפגש הגישור הראשון בין בני הזוג יתקיים ללא נוכחות של עורכי דין, וזאת במטרה לשוות למפגש אווירה טיפולית ועניינית ככל הניתן, ומבלי להידרש להתנצחויות משפטיות.

בהמשך, ובהתאם לאופיו של המפגש הראשון, יוחלט כיצד יתנהלו יתרת המפגשים, כאשר במידה ויוחלט כך, גם עורכי דינם של הצדדים יוכלו להיות מעורבים בהם בשלב זה. עם זאת, במקרים חריגים או דחופים, הדורשים מעורבות משפטית, ניתן יהיה לאשר את השתתפותם של עורכי דין כבר מהפגישה הראשונה.

מה הבשורה הכרוכה בתקנות החדשות?

עד לאישורן של התקנות, דרך הארי לניהול הליך הגירושין, משעה שבני הזוג לא הצליחו להגיע להסכמה פנים אל פנים, הייתה באמצעות פתיחה בהליך משפטי, כאשר הצעה מצד מי מבני הזוג לפתיחה בהליך הגישור נחשבה לרוב כהבעת חולשה, ומשכך נדחתה על הסף.

כתוצאה מכך, בתי המשפט הוצפו בתביעות גירושין, כאשר בחלק גדול מהמקרים, ההליך הסתיים בצורה לא מספקת עבור שני הצדדים, בעיקר עקב הסחבת המשפטית והעלויות הכרוכות בהליך.

לעומת זאת, בחלק לא קטן ממקרי הגירושין, גם במידה ובני הזוג לא מצליחים להגיע לפתרון באופן עצמאי, מעורבות של מגשר מוסמך, הפועל באווירה  נעימה ותקשורתית ולא באווירה משפטית דווקאית, עשויה להוביל לפתרון מהיר ופשוט, אשר יהיה מקובל על שני הצדדים, וכל זאת תוך חיסכון כספי משמעותי בעלויות ההליך, ובצורה המאפשרת שמירה על יחסים תקינים בין בני הזוג  גם לאחר הגירושין, כל זאת בעיקר לטובת הילדים המשותפים.

משרד עורכי הדין אלון אלדר מייצג ומופיע בכל אזור הצפון ותל אביב רבתי.

לפגישת ייעוץ התקשרו אלינו עכשיו!

נייד: 0522-41-41-04 | משרד: 048666662